PRODEJ MEDU

Květový med v roce 2022 vytočen. Očekávám, jaká bude následující snůška. Poté bude zahájen prodej medu.

V současné době přijímám předobjednávky na med.

Med z Krkonoš 

květový smíšený - 1 kg
květový smíšený - 1/2 kg


medovicový (lesní) smíšený - 1 kg 

medovicový (lesní) smíšený - 1/2 kg


V případě zájmu lze připravit i menší či větší balení. 


cena pro 2022 dosud nestanovena

cena pro 2022 dosud nestanovena

cena pro 2022 dosud nestanovena
cena pro 2022 dosud nestanovena
Vlevo med lesní, vpravo květový
Vlevo med lesní, vpravo květový

Považuji to u malovčelařů za samozřejmost, ale vzhledem k některým dotazům - do medu ani do včelstev před vytáčením medu není dodáván cukr, stejně tak nejsou včelstva ošetřována antibiotiky. Vzhledem k diverzifikaci krajiny v lokalitě umístění včelstev (lesy, sady, louky, minimum polí - žádné lány řepky apod.) sbírají včely co do rozmanitosti pestré složení pylu a nektaru - tento faktor se odráží i ve výsledném složení především květového medu, který nikdy nebude jednodruhový jako v nížinných oblastech (např. řepku nemají včely k dispozic nikde v doletové vzdálenosti, stejně tak větší monokulturní pole), ale pestrý co se týče složení - především z květů ovocných stromů a luční květin. Zároveň podstatnou část zdejších medů tvoří lesní medy. 

O MEDU OBECNĚ

Včelí med je nejžádanější včelí produkt (nikoliv však jediný - ve větší či menší míře se využívá včelí vosk, propolis, mateří kašička nebo včelí jed). O medu jsou zmínky již v nejstarších písemnostech (bible, Egyptské papyry, Kosmova kronika...). Jedná se o látku, kterou včely vytváří přeměnou sladkých šťáv posbíraných z rostlin a uložených v plástech. Med vzniká primárně jako potrava včelstva, která má včelstvu sloužit především pro období zimy, kdy včely nemohou vylétnout z úlu, ale přitom stále svojí aktivitou udržují teplo v rámci chomáče, v jehož středu se nachází včelí královna. 

Med je hutnou kapalinou nebo po zkrystalizování tuhou látkou. Barva může být různá především dle toho, z jakých rostlin pochází nektar (od světlých téměř čirých barev až po tmavé medy hnědočerné). Obecně jsou květové medy spíše světlejší a lesní (medovicové) medy spíše tmavší. Jednotlivé medy se od sebe liší i chutí a rychlostí krystalizace, což je zcela přirozená vlastnost většiny druhů medů.  

U medů květových je zdrojem medu nektar z květů. Nektar obsahuje cukr hroznový (glukózu), ovocný (fruktózu) a sacharózu.  V případě medů lesních (medovicových) je zdrojem medovice (včely ji sbírají na listech či jehlicích stromů). 

SLOŽENÍ MEDU

Obsah vody: Kolísá zpravidla mezi 14 a 21 %. Pro odebrání medu z úlu je žádoucí, aby měl med obsah vody nižší než 18 % (při vyšším obsahu vody hrozí zkvašení medu). 

Obsahu sušiny medu tvoří z 95 % cukerné látky, jejich vzájemný poměr ovlivňuje jeho fyzikálně chemické vlastnosti (viskozitu, krystalizaci). 

Cukry: Glukóza a fruktóza tvoří 85 - 92 % veškeré sušiny v medu. Všechny medy obsahují menší množství sacharózy. Vedle těchto tří základních cukrů nacházíme v medu ještě další cukry známé jako dextriny. 

Bílkoviny: Tyto látky obohacují med z výživného hlediska a mají významnou úlohu při vzniku medu z rostlinných šťáv. Na bílkoviny je vázána přítomnost četných enzymů jako jsou invertáza, amyláza, kataláza, oxidáza, peroxidáza, reduktáza. 

Minerální látky: Celkově je v medu průměrně 0,3% minerálních látek. Nejvíce je zastoupen draslík, sodík, síra, fosfor, vápník a hořčík. 

Ostatní: Med obsahuje většinu vitamínů. V největším množství obsahuje vitamíny skupiny B, nepatrná je koncentrace vitamínu C. V medu se také nachází četná pylová zrna.


Zdroje informací: 

VESELÝ, Vladimír. Včelařství. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Brázda, 2003. ISBN 80-209-0320-8.
TITĚRA, Dalibor. Včelí produkty mýtů zbavené: med, vosk, pyl, mateří kašička, propolis, včelí jed. Praha: Ve spolupráci s Českým svazem včelařů vyd. nakl. Brázda, 2006. ISBN 80-209-0347-X.
Včelí farma Křovina, https://med-od-vcelare.cz. 2019.Vytvořeno 2020. Použity vlastní fotografie. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!